ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA 

Đồng hành cùng Học Viện PMS là đội ngũ Chuyên gia hàng đầu, trên 15 năm kinh nghiệm thực tiễn, đã tư vấn thành công cho nhiều doanh nghiệp khắp cả nước về Nhân sự, Sản Xuất, Tái Cấu Trúc, Chiến Lược Kinh Doanh…Vì vậy, ưu điểm chương trình tư vấn tại PMS là thực tiễn, dễ áp dụng và mang lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp.