Chuyên gia Trương Minh Cảnh

Ông Trương Minh Cảnh – Hơn 15 năm kinh nghiệm trong vai trò quản lý – điều hành sản xuất, quản lý chất lượng, tư vấn sản xuất: Giám đốc sản xuất Công ty Natural environment (Úc), Giám đốc sản xuất SaiGon Art (Saiga), Giám đốc điều hành công ty TNHH TM & TV Alpha…

Qua quá trình làm việc, với kinh nghiệm từ thực tế quản lý, điều hành doanh nghiệp và tư cách là Giảng viên, Chuyên gia tư vấn, Ông Cảnh đã chia sẻ với Học viên và Doanh nghiệp những phương pháp thực tiễn, hữu hiệu, ứng dụng ngay trong việc giải quyết các vấn đề của Doanh nghiệp. Qua chương trình tư vấn tại các Doanh nghiệp, Ông cũng đã được các Doanh nghiệp đánh giá rất cao với những kết quả cụ thể đã đem lại cho Doanh nghiệp sau tư vấn…

Tốt nghiệp Thạc sĩ Tư vấn quản lý quốc tế (MBA – MCI, Đại Học Ứng Dụng Khoa Học Tây Bắc Thụy Sĩ).

Black Belt Lean 6 Sigma (Pivotal – Singapore).

Chuyên gia đánh giá ISO 9000.

Một số Công ty tiêu biểu đã đào tạo: Framas Korea Vina Co., Ltd, Công ty Cổ Phần Vận Tải Sản Phẩm Khí Quốc Tế, Betrimex, Habeco, Vedan Viet Nam, Scancia Pacific…

Một số Công ty tiêu biểu đã tư vấn: Bùi Văn Ngọ, Tấn Thành, Lafooco, Square Roots, Euro Windows, Mifaco, Gạch Men và Thạch Anh Vicera…