DỊCH VỤ TƯ VẤN LEAN MANUFACTURING

Đăng ký tư vấn

GIỚI THIỆU VỀ LEAN MANUFACTURING – SẢN XUẤT TINH GỌN

Lean Manufacturing – Hệ thống sản xuất tinh gọn là một phương pháp quản lý sản xuất nhằm tối ưu hóa hiệu suất và tăng cường năng suất trong quá trình sản xuất. Nó được phát triển từ hệ thống sản xuất của Toyota, còn được gọi là TPS (Toyota Production System).

Lean Manufacturing tập trung vào việc loại bỏ các hoạt động không cần thiết, lãng phí và không tạo giá trị trong quá trình sản xuất. Nó ưu tiên tối đa hóa sự linh hoạt, sự đáp ứng nhanh chóng đối với nhu cầu của khách hàng, và tối thiểu hóa sự lãng phí trong các hoạt động sản xuất.

Mục tiêu chính của Lean Manufacturing là tăng cường sự linh hoạt, hiệu suất và chất lượng sản phẩm, đồng thời giảm thiểu thời gian chờ đợi, lãng phí và chi phí sản xuất. Nó cũng nhấn mạnh sự hợp tác và sự tham gia của tất cả các thành viên trong quá trình sản xuất, từ nhân viên đến quản lý cấp cao.

tư vấn xây dựng hệ thống sản xuất tinh gọn

MỘT SỐ NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA LEAN MANUFACTURING

tư vấn sản xuất tinh gọn lean
  1. Giảm lãng phí: Tìm hiểu và loại bỏ mọi hoạt động, quy trình hoặc tài nguyên không cần thiết hoặc không tạo ra giá trị.
  2. Tạo giá trị: Tập trung vào việc cung cấp giá trị cho khách hàng và đáp ứng nhu cầu của họ một cách hiệu quả.
  3. Luồng giá trị: Xác định các bước trong quy trình sản xuất và tìm cách tối ưu hóa luồng làm việc để giảm thiểu thời gian chờ đợi và lãng phí.
  4. Đồng bộ hóa sản xuất: Đảm bảo sự cân đối giữa các bước trong quy trình sản xuất để tránh tình trạng tiếp tục hoặc chậm trễ.
  5. Tự động hóa: Sử dụng các công nghệ và hệ thống tự động hóa để tăng cường hiệu suất và chính xác trong sản xuất.
  6. Liên tục cải tiến: Tạo một môi trường mà các nhân viên luôn tìm kiếm cách cải thiện quy trình làm việc và tìm ra các phương pháp mới để nâng cao hiệu suất.

ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT ĐỂ TƯ VẤN LEAN THÀNH CÔNG

LỢI ÍCH MANG LẠI SAU CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN LEAN

✔️ Hệ thống làm việc khoa học và hiệu quả trong công tác quản lý tinh gọn trong doanh nghiệp.

✔️ Toàn thể nhân viên làm việc có Phương pháp chuyên nghiệp và nhất quán.

✔️ Tạo ý thức tự giác cho toàn thể CBCNV.

✔️ Xóa bỏ “văn hóa đổ lỗi”.

✔️ Mang lại tính tích cực cho nhân viên.

✔️ Trang bị kỹ năng cải tiến không ngừng cho toàn thể CBCNV.

✔️ Trang bị kỹ năng nhận diện và loại trừ lãng phí cho toàn thể CBCNV.

✔️ Giảm tỷ lệ giao hàng trễ hạn (50-70%).

✔️ Giảm lãng phí (70-80%).

✔️ Ổn định và cải thiện chất lượng (40-60%).

✔️ Là nền tảng cho việc ứng dụng các mô hình quản lý tiên tiến hơn.

Quý Doanh Nghiệp quan tâm về tư vấn Lean Manufacturing

Vui lòng liên hệ ngay dưới đây

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN SẢN XUẤT KHÁC