DỊCH VỤ TƯ VẤN
QUẢN LÝ MÁY MÓC THIẾT BỊ

Đăng ký tư vấn

GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÁY MÓC THIẾT BỊ

Máy móc thiết bị là nhóm tài sản chiếm giữ vai trò trọng yếu của doanh nghiệp, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp chuyên về sản xuất, chế tạo, vận hành, quyết định hiệu quả kinh doanh tổng hợp của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, máy móc thiết bị còn chính là năng lực sản suất dùng để phát triển quy mô của doanh nghiệp.

Do đó, nếu nhóm tài nguyên này được quản lý chặt chẽ, đảm bảo về công suất, chất lượng thì quá trình vận hành của doanh nghiệp sẽ trơn tru, thuận lợi, tối ưu hóa ngân sách hơn. Quản lý tốt sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc sử dụng hợp lý tiết kiệm nguyên vật liệu và lao động cho doanh nghiệp, khuyến khích sự sáng tạo.

Việc quản lý tốt này còn tạo điều kiện cho việc ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất từ đó thúc đẩy năng suất lao động. Ngược lại, sẽ dẫn đến nhiều hệ quả như gây thiệt hại lớn cho nguồn nhân lực cũng như ngân sách, tác động trực tiếp đến năng lực xoay dòng vốn của công ty…

tư vấn quản lý máy móc thiết bị sản xuất

ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT ĐỂ CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN THÀNH CÔNG

LỢI ÍCH MANG LẠI SAU TƯ VẤN QUẢN LÝ MÁY MÓC THIẾT BỊ

✔️ Hệ thống làm việc khoa học và hiệu quả trong công tác quản lý thiết bị cho doanh nghiệp.

✔️ Toàn thể nhân viên làm việc có phương pháp chuyên nghiệp và nhất quán.

✔️ Tạo ý thức tự giác cho toàn thể CBCNV.

✔️ Xóa bỏ “văn hóa tôi vận hành, anh sửa máy”.

✔️ Mang lại tính tích cực cho nhân viên.

✔️ Trang bị kỹ năng cải tiến không ngừng cho toàn thể CBCNV.

✔️ Giảm thời gian dừng máy ngoài kế hoạch (50-70%).

✔️ Giảm tỷ lệ giao hàng trễ hạn (50-70%).

✔️ Giảm chi phí bảo dưỡng và sửa chữa (50%).

✔️ Tăng hiệu suất làm việc của thiết bị (50-100%).

✔️ Giảm lãng phí (50-70%).

✔️ Ổn định và cải thiện chất lượng (20-30%).

✔️ Là nền tảng cho việc ứng dụng các mô hình quản lý tiên tiến hơn.

Quý Doanh Nghiệp quan tâm về tư vấn quản lý máy móc thiết bị

Vui lòng liên hệ ngay dưới đây

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN SẢN XUẤT KHÁC