DỊCH VỤ TƯ VẤN
XÂY DỰNG THANG BẢNG LƯƠNG

Đăng ký tư vấn

GIỚI THIỆU VỀ THANG BẢNG LƯƠNG THEO GIÁ TRỊ CÔNG VIỆC

Để xây dựng được thang bảng lương khoa học, đảm bảo công bằng nội bộ, tương quan với bên ngoài cần phải xác định được giá trị công việc của từng vị trí công việc trong doanh nghiệp.

Thang bảng lương theo giá trị công việc hay còn gọi P1 – Position là trả lương theo tầm quan trọng của công việc thể hiện qua chức danh, cấp bậc, vị trí của công việc. Để trả lương theo P1, doanh nghiệp sẽ xác định giá trị của vị trí công việc và quyết định mức lương cần trả trong tương quan giữa tầm quan trọng của công việc đó với các công việc khác trong tổ chức cũng như mức lương phổ biến trên thị trường lao động. Tiền lương theo vị trí công việc thường được biểu diễn dưới dạng hàm tiền lương. Giá trị vị trí công việc càng cao thì mức lương càng cao.

Công việc là một yếu tố chính quyết định và ảnh hưởng đến tiền lương và đãi ngộ. Vì vậy, các nghiệp luôn quan tâm đến việc đánh giá các giá trị thực của từng vị trí công việc để hình thành lên thang bảng lương phù hợp nhất cho sự đóng góp của vị trí đó vào doanh nghiệp của mình.

Khi đánh giá chính xác được giá trị công việc, doanh nghiệp có thể xây dựng được thang bảng lương đảm bảo được internal equity (vị trí nào nên nhận lương cao hơn vị trí nào) và external equity (vị trí này trả nhiêu đó đã tương xứng với thị trường hay chưa)…

Đây là phương pháp tính lương hội đủ yếu tố khoa học quản trị và phát triển nguồn nhân lực, một phương pháp làm việc khoa học và phù hợp với điều kiện thực tế của tổ chức sẽ hạn chế đến mức thấp nhất những khiếu kiện nội bộ xuất phát từ sự đánh giá và xây dựng hệ thống lương theo cảm xúc.

dịch vụ tư vấn hệ thống thang bảng lương

LỢI ÍCH MANG LẠI SAU CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN XÂY DỰNG THANG BẢNG LƯƠNG

dịch vụ tư vấn xây dựng hệ thống thang bảng lương

Việc xây dựng thang bảng lương theo giá trị công việc sẽ giúp cho doanh nghiệp và người lao động:

 • Có hệ thống lương đảm bảo “công bằng trong nội bộ, tương quan với bên ngoài”, tránh được các yếu tố cảm tính cũng như trả lương theo bằng cấp và thâm niên.
 • Đảm bảo được tổng quỹ lương cho phép.
 • Góp phần là động lực để người giỏi ở lại với doanh nghiệp.
 • Thể hiện đúng giá trị đúng giá trị đóng góp của vị trí công việc.
 • Thể hiện chiến lược trả lương của Lãnh đạo.

Quý Doanh Nghiệp quan tâm về tư vấn thang bảng lương

Vui lòng liên hệ ngay dưới đây

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

DỰ ÁN ĐÃ TRIỂN KHAI

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN 

dai dien dang ky tu van pms

  Thông tin công ty  Thông tin người liên hệ  Yêu cầu tư vấn của Doanh nghiệp

  Thời gian dự kiến tư vấn (*)


  CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN NHÂN SỰ KHÁC

  TƯ VẤN LƯƠNG 3PS

  TƯ VẤN XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH

  TƯ VẤN XÂY DỰNG KHUNG NĂNG LỰC