Chuyên gia Phạm Ngọc Thành

Ông Phạm Ngọc Thành đã có trên 15 năm kinh nghiệm trong vai trò quản lý sản xuất, quản lý chất lượng tại các trong và ngoài nước: RED WOK HOLDING GROUP- CTY UNIQUENESS; PERFETTI VAN MELLE; LAIPHU CORPORATION; TIEN NGA FOODS; TITSICO…

Cử nhân Công nghệ Sinh Học

Lean manufacturing (ECCI INDIA).

Green six sigma (ECCI INDIA).

TQM (ECCI INDIA)

Một số Công ty tiêu biểu đã tư vấn: CÔNG TY THƯC PHẨM PLT; CÔNG TY GỖ VIỆT TÍN; CÔNG TY PHP; CÔNG TY TNHH PHONG KIỀU; CTY CỔ PHẦN EDISON FOODS; CÔNG TY CƠ KHÍ Z129; CÔNG TY CÁP ĐIỆN TÀI TRƯỜNG THÀNH; CÔNG TY CỔ PHẦN HAECO BẮC NINH; CÔNG TY IN HA AN…