DỊCH VỤ TƯ VẤN TPM
HỆ THỐNG QUẢN LÝ NĂNG SUẤT TOÀN DIỆN

Đăng ký tư vấn

GIỚI THIỆU VỀ TPM – HỆ THỐNG BẢO TRÌ NĂNG SUẤT TOÀN DIỆN

TPM là từ viết tắt của Total Productive Maintenance là Quản lý năng suất toàn diện hay Duy trì hiệu suất thiết bị tổng thể. TPM là một phương pháp quản lý năng suất và duy trì hiệu suất của các thiết bị, máy móc, và hệ thống sản xuất trong một tổ chức.

TPM tập trung vào việc tham gia và cam kết của toàn bộ nhân viên từ cấp quản lý đến công nhân trong việc duy trì và cải tiến hiệu suất sản xuất. Mục tiêu của TPM là tối đa hóa năng suất, giảm lãng phí, tăng cường hiệu quả và sự tin cậy của thiết bị, cải thiện chất lượng sản phẩm và nâng cao sự hài lòng của khách hàng.

tư vấn quản lý năng suất toàn diện

CÁC CHỈ SỐ CỦA TPM

Các chỉ số của TPM
 1. Overall Equipment Effectiveness (OEE): OEE là một chỉ số đo lường tỷ lệ tận dụng hiệu quả của thiết bị sản xuất. Nó tính toán tổng thời gian hoạt động thực tế của thiết bị (Availability), hiệu suất sản xuất (Performance) và chất lượng sản phẩm (Quality) để đánh giá hiệu quả tổng thể của thiết bị. OEE thường được tính theo công thức: OEE = Availability x Performance x Quality.
 2. Mean Time Between Failures (MTBF): MTBF là thời gian trung bình giữa các lần hỏng của thiết bị. Nó đo lường khả năng của thiết bị hoạt động một cách liên tục và ổn định. MTBF được tính bằng cách chia tổng thời gian hoạt động giữa các lần hỏng cho số lần hỏng.
 3. Mean Time to Repair (MTTR): MTTR là thời gian trung bình để khắc phục sự cố và sửa chữa thiết bị sau khi xảy ra lỗi. MTTR đo lường tốc độ và khả năng phục hồi của thiết bị sau sự cố. MTTR được tính bằng cách chia tổng thời gian sửa chữa cho số lần sửa chữa.
 4. Percentage Planned Maintenance (PPM): PPM đo lường tỷ lệ giữa thời gian bảo trì định kỳ đã được lên kế hoạch so với tổng thời gian bảo trì (bao gồm cả bảo trì định kỳ và bảo trì sửa chữa). PPM là một chỉ số cho thấy mức độ quản lý bảo trì định kỳ và dự trữ được thực hiện theo kế hoạch.
 5. Percentage of Defects or Rejections: Đây là tỷ lệ phần trăm sản phẩm bị lỗi hoặc bị từ chối trong quá trình sản xuất. Chỉ số này đo lường chất lượng của sản phẩm và hiệu suất quá trình kiểm tra chất lượng.

ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT ĐỂ TƯ VẤN TPM THÀNH CÔNG

8 trụ cột chính của TPM
 1. Sự thông hiểu và ủng hộ chương trình từ Lãnh đạo cao nhất của doanh nghiệp.
 2. Đã thực hành tốt chương trình 5S-Kaizen.
 3. Nhận thức tốt về năng suất, chất lượng và lãng phí.
 4. Đã thực hành tốt công tác “bảo trì tự quản”.
 5. Đã thực hành tốt công tác “bảo trì dự phòng” (ở trình độ “bảo trì dự báo”).
 6. Đã thực hành tốt hệ thống quản lý chất lượng.
 7. Đã thực hành tốt hệ thống “an toàn-vệ sinh công nghiệp” (HSE)…
 8. Xác định chính sách và các mục tiêu chính của chương trình.

Quý Doanh Nghiệp quan tâm về tư vấn TPM

Vui lòng liên hệ ngay dưới đây

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN SẢN XUẤT KHÁC