DỊCH VỤ TƯ VẤN TQM
HỆ THỐNG QUẢN LÝ
CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN

Đăng ký tư vấn

GIỚI THIỆU VỀ TQM – QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN

Hệ thống quản lý chất lượng toàn diện (TQM – Total Quality Management) là một phương pháp tiếp cận toàn diện để quản lý chất lượng trong tổ chức. TQM tập trung vào việc liên tục cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ bằng cách đưa ra một loạt các phương pháp và nguyên tắc quản lý.

Thi hành hệ thống quản lý ảnh hưởng đến mọi khía cạnh hoạt động của doanh nghiệp. Hai lợi ích bao quát của việc thiết kế và thực hiện các hệ thống đã được ghi nhận bao gồm:

  • Đáp ứng yêu cầu của khách hàng: giúp tạo ra niềm tin của khách hàng vào doanh nghiệp, nhờ đó doanh nghiệp sẽ có nhiều khách hàng hơn, bán nhiều hàng hơn và có nhiều khách hàng quay lại hơn (khác với khách hàng trung thành).
  • Đáp ứng được những yêu cầu của doanh nghiệp: đảm bảo tuân thủ các quy định, cung cấp sản phẩm và dịch vụ theo cách hiệu quả nhất về chi phí và nguồn tài nguyên, tạo chỗ cho sự mở rộng, tăng trưởng và lợi nhuận.

Trong những lợi ích tổng thể này còn có các lợi ích khác như giúp truyền đạt sự sẵn sàng để tạo ra những kết quả nhất quán, ngăn ngừa sai sót, giảm chi phí, đảm bảo các quy trình được xác định, kiểm soát và liên tục cải tiến theo các yêu cầu của doanh nghiệp.

tư vấn quản lý chất lượng toàn diện

Đi đến sự thành công về chất lượng là một chặng đường dài, đỏi hỏi các nỗ lực bền bỉ về xây dựng về hệ thống, đào tạo, áp dụng các công cụ thích hợp. Doanh nghiệp cần không ngừng hoàn thiện bộ máy hoạt động chất lượng từ bộ phận QC, QA cho đến các hệ thống về quản lý chất lượng tiên tiến, hiệu quả.

CÁC YẾU TỐ VÀ YÊU CẦU CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

dịch vụ tư vấn tqm

Mỗi hệ thống quản lý chất lượng toàn diện được tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu riêng của Doanh nghiệp, nhưng những yếu tố chung mà tất cả đều có, bao gồm:

  • Chính sách và mục tiêu chất lượng của doanh nghiệp.
  • Sổ tay chất lượng.
  • Thủ tục, hướng dẫn và hồ sơ.
  • Quản lý dữ liệu thông tin.
  • Quy trình nội bộ.
  • Sự hài lòng khách hàng với chất lượng sản phẩm.
  • Cơ hội cải tiến.
  • Phân tích chất lượng và đánh giá.

Mọi yếu tố đều hướng tới mục tiêu chung: đáp ứng yêu cầu từ khách hàng và doanh nghiệp. Đảm bảo rằng mỗi yếu tố trong QMS thực hiện chính xác và đúng theo chức năng của nó.

ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT ĐỂ CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN TQM THÀNH CÔNG

LỢI ÍCH MANG LẠI SAU CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN TQM

✔️ Trang bị hệ thống quản lý chất lượng khoa học và hiệu quả cho doanh nghiệp.

✔️ Toàn thể nhân viên làm việc có hệ thống chuyên nghiệp và nhất quán.

✔️ Tạo ý thức tự giác và tinh thần trách nhiệm trong công tác kiểm soát chất lượng cho toàn thể CBCNV.

✔️ Mang lại tinh thần tích cực cho nhân viên.

✔️ Xóa bỏ “văn hóa đổ lỗi” trong doanh nghiệp.

✔️ Trang bị kỹ năng cải tiến không ngừng cho toàn thể CBCNV.

✔️ Kiểm soát hoàn toàn các quá trình trong toàn bộ chuỗi cung ứng.

✔️ Ổn định và cải thiện chất lượng (~50%).

✔️ Tăng năng suất làm việc (50-100%).

✔️ Giảm lãng phí (~50%).

✔️ Phối hợp khoa học và hiệu quả giữa các bộ phận trong doanh nghiệp…

tư vấn quản lý chất lượng tổng thể

Quý Doanh Nghiệp quan tâm về tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng

Vui lòng liên hệ ngay dưới đây

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN SẢN XUẤT KHÁC