Phương pháp DMAIC là gì? Ý nghĩa & các bước thực hiện quy trình DMAIC

DMAIC là gì và tại sao nó lại đóng một vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu suất và chất lượng của tổ chức? Hãy cùng chúng tôi khám phá những khía cạnh quan trọng và các bước trong chu trình DMAIC, một công cụ không thể thiếu để đưa doanh nghiệp của bạn.

1. DMAIC là gì?

Thuật ngữ DMAIC được sử dụng để chỉ quá trình cải tiến dựa trên dữ liệu trong hệ thống. Mục tiêu chính của phương pháp DMAIC là tối ưu hóa, cải thiện và đảm bảo sự ổn định các quy trình và thiết kế kinh doanh.

Chu trình DMAIC là công cụ cốt lõi được sử dụng để thúc đẩy các dự án Six Sigma . Tuy nhiên, phương pháp DMAIC không dành riêng cho Six Sigma và có thể được sử dụng làm khuôn khổ cho các ứng dụng cải tiến khác.

dmaic là gì
DMAIC là gì?

2. Mục đích của chu trình DMAIC

Define (Xác định): Bước này nhằm xác định rõ mục tiêu và phạm vi của dự án cải tiến. Cần xác định các yếu tố quan trọng, cụ thể hóa vấn đề cần giải quyết và thiết lập tiêu chí thành công.

Measure (Đo lường): Bước này tập trung vào việc đo lường hiện trạng của quá trình hoặc vấn đề mà bạn đang nghiên cứu. Điều này đòi hỏi bạn thu thập dữ liệu và thông tin liên quan để đánh giá hiệu suất hiện tại.

phương pháp dmaic
Mục đích của DMAIC được sử dụng để cải thiện các quy trình

Analyze (Phân tích): Sau khi thu thập thông tin, bạn sẽ phân tích dữ liệu để xác định các nguyên nhân gây ra vấn đề hoặc biến thiên trong quá trình. Bạn cần xác định các yếu tố chính ảnh hưởng đến vấn đề và hiểu rõ tại sao chúng xảy ra.

Improve (Cải tiến): Bước này liên quan đến việc phát triển và thực hiện các giải pháp cải tiến để giải quyết vấn đề và cải thiện hiệu suất quá trình. Bạn cần xác định các biện pháp cải tiến, triển khai chúng và theo dõi kết quả.

Control (Kiểm soát): Bước cuối cùng là thiết lập các biện pháp kiểm soát để duy trì và đảm bảo rằng quá trình đã cải thiện sẽ duy trì ổn định theo thời gian. Điều này bao gồm việc xây dựng các quy tắc kiểm soát, theo dõi hiệu suất và thực hiện điều chỉnh khi cần thiết.

3. Các bước thực hiện trong chu trình DMAIC

Quy trình DMAIC
Quy trình DMAIC

3.1 Define (Xác định)

Bước đầu tiên trong quy trình cải tiến kinh doanh DMAIC là Xác định (Define). Nhiệm vụ của bước này là làm rõ các vấn đề, mục tiêu và yêu cầu cụ thể của dự án. Điều quan trọng là định hướng mục tiêu mà không bị lạc hướng, tập trung vào các yếu tố then chốt và kết nối chặt chẽ với chiến lược kinh doanh. Đồng thời, phải đảm bảo rằng mục tiêu cũng phù hợp với sự phát triển của doanh nghiệp và đáp ứng hiệu quả các yêu cầu của khách hàng.

Nội dung quan trọng của bước xác định trong phương pháp DMAIC như sau:

 • Đặc tính chất lượng thiết yếu: Cần xác định rõ các yêu cầu đặc tính chất lượng quan trọng từ phía khách hàng, SIPOC. Đây được gọi là “đặc tính chất lượng thiết yếu” và thường là những yếu tố quyết định đến sự hài lòng của khách hàng.
 • Định nghĩa lỗi: Cần xây dựng các định nghĩa chính xác về lỗi hoặc sự cố trong quy trình hoặc sản phẩm. Điều này giúp hiểu rõ về các vấn đề cần giải quyết.
 • Tiêu chí so sánh trước: Trước khi thực hiện dự án, cần nghiên cứu và thiết lập các tiêu chí so sánh để biết được tình trạng hiện tại của quy trình. Điều này sẽ giúp đánh giá được sự tiến bộ sau khi dự án được triển khai.
 • Nhóm dự án: Cần thành lập các nhóm dự án có thành viên có kỹ năng và kiến thức phù hợp để tiến hành quy trình cải tiến. Các nhóm này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện và đảm bảo sự thành công của dự án.

3.2 Measure (Đo lường)

Bước này được thực hiện với mục tiêu giúp chúng ta có cái nhìn cụ thể về tình trạng hiện tại của quy trình cải tiến. Điều này bao gồm việc đánh giá khả năng thực hiện trong các điều kiện cụ thể và xác định cách tốt nhất để đo lường các biến động.

Trong nội dung của bước này, chúng ta bao gồm các hoạt động sau:

 • Xác định yêu cầu đặc tính chất lượng cụ thể: Điều này đòi hỏi xác định một cách cụ thể những yêu cầu liên quan đến đặc tính chất lượng mà quy trình cần đáp ứng.
 • Lập sơ đồ quy trình đo lường: Sơ đồ này phải thể hiện rõ quy trình đo lường, bao gồm các yếu tố đầu ra và đầu vào. Các yếu tố này phải được liên kết mật thiết với nhau.
 • Lập danh sách hệ thống đo lường và phân tích: Cần xác định hệ thống đo lường và phân tích cụ thể được sử dụng trong quá trình cải tiến.
 • Lập các mốc so sánh năng lực quy trình: Xác định các điểm kiểm tra hoặc mốc thời gian để so sánh năng lực của quy trình trước và sau khi thực hiện cải tiến.
 • Xác định vùng có khả năng sai sót cao: Điều này bao gồm việc xác định các khu vực trong quy trình có khả năng cao để xảy ra sai sót hoặc biến động.
 • Thực hiện đo lường và thu thập dữ liệu: Cuối cùng, tiến hành đo lường và thu thập dữ liệu, bao gồm thông tin đầy đủ về các tác nhân đầu ra và đầu vào trong quy trình.

3.3 Analyze (Phân tích)

Bước tiếp theo trong quy trình DMAIC là Phân tích. Ở bước này, chúng ta tận dụng các dữ liệu đã thu thập từ bước Đo lường để thực hiện phân tích và tạo ra các giả thuyết về nguyên nhân gây ra gốc rễ (ví dụ: sơ đồ xương cá) gây ra vấn đề, sau đó kiểm chứng chúng thông qua kết quả thực tế. Dưới đây là cách các vấn đề thực tế trong hoạt động kinh doanh được biến đổi thành thông số thống kê:

 • Lập giả thuyết nguyên nhân: Trong bước này, chúng ta tạo ra các giả thuyết để giải thích nguồn gốc tiềm ẩn của dao động hoặc biến động trong quy trình. Điều này có thể bao gồm suy luận về các yếu tố đầu vào hay tác nhân có thể ảnh hưởng đến kết quả.
 • Xác định yếu tố đầu vào và tác nhân chính: Chúng ta cần xác định những yếu tố đầu vào quan trọng và tác nhân chính mà đã được đề cập trong giả thuyết. Điều này giúp tập trung vào các biến số cụ thể cần được xem xét.
 • Phân tích đa biến: Để kiểm chứng giả thuyết, chúng ta thường sử dụng phân tích đa biến để đánh giá sự tương tác giữa các biến số và tác động của chúng lên kết quả. Điều này giúp xác định các mối quan hệ phức tạp và tìm ra những yếu tố quan trọng nhất.

3.4 Improve (Cải tiến)

Bước Cải tiến trong quy trình DMAIC là nơi chúng ta tìm ra các giải pháp để loại bỏ lỗi và biến động gốc, sau đó kiểm chứng và chuẩn hóa các giải pháp này để có thể áp dụng rộng rãi. Nội dung của bước này bao gồm:

 • Xác định cách thức loại bỏ nguồn gốc dao động: Tại bước này, chúng ta cần xác định rõ các phương pháp hoặc cách thức có khả năng cao trong việc loại bỏ nguồn gốc tạo ra các biến động. Điều này có thể bao gồm việc thay đổi quy trình, tối ưu hóa các thông số, hoặc áp dụng các biện pháp khắc phục cụ thể.
 • Kiểm chứng các tác nhân đầu vào: Chúng ta cần kiểm tra và xác minh các tác nhân đầu vào để đảm bảo rằng chúng không gây ra biến động không mong muốn trong quy trình.
 • Xác định mối quan hệ của biến số: Tìm hiểu và xác định rõ mối quan hệ giữa các biến số và tác động của chúng lên kết quả. Điều này giúp xác định các yếu tố quan trọng cần điều chỉnh.
 • Thiết lập giới hạn (trên dưới): Đặt ra các giới hạn (ngưỡng trên và dưới) hoặc dung sai quy trình dựa trên yêu cầu từ khách hàng hoặc các thông số kỹ thuật trong quy trình. Mục tiêu chính là đánh giá khả năng đáp ứng đối với đặc tính cụ thể, đảm bảo rằng quy trình hoạt động ổn định.
 • Kiểm tra các giải pháp bằng chu trình PDCA

3.5 Control (Kiểm soát)

Bước Kiểm soát trong quy trình DMAIC đóng vai trò quan trọng để thiết lập các thông số chuẩn dựa trên những gì đã học từ bước Đo lường. Mục tiêu là duy trì kết quả tốt và ngăn chặn các sự cố xấu tái diễn. Nội dung của bước này bao gồm:

 • Hoàn tất hệ thống đo lường: Đảm bảo rằng hệ thống đo lường đã được thiết lập và hoạt động chính xác. Các thiết bị đo lường cần được kiểm tra và hiệu chuẩn định kỳ để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu thu thập.
 • Kiểm chứng năng lực của quy trình trong dài hạn: Đảm bảo rằng quy trình có khả năng duy trì hiệu suất tốt trong dài hạn bằng cách thiết lập các chỉ số hiệu suất (KPIs) và theo dõi chúng định kỳ.
 • Kiểm soát toàn bộ quy trình: Thực hiện kiểm soát toàn bộ quy trình để đảm bảo rằng các vấn đề lỗi và biến động không tái diễn trong dây chuyền sản xuất hoặc hoạt động kinh doanh. Điều này bao gồm việc thiết lập quy trình kiểm soát, đánh giá hiệu suất và thiết lập các cơ chế theo dõi liên tục.

Xem ngay: Cách sử dụng biểu đồ kiểm soát trong DMAIC

4. Ý nghĩa của quy trình DMAIC

Quy trình DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc cải thiện chất lượng và hiệu suất của tổ chức. Xây dựng trên sự kiểm soát và phân tích dữ liệu, DMAIC cung cấp một mô hình hướng dẫn rõ ràng và tiêu chuẩn để định hình và thúc đẩy quá trình cải tiến.

Mô hình DMAIC giúp tổ chức xác định mục tiêu cải tiến cụ thể, định nghĩa một cách rõ ràng vấn đề cần giải quyết và xác định phạm vi của dự án. Điều này giúp tập trung nguồn lực vào các yếu tố quan trọng nhất trong quá trình cải tiến. Phương pháp DMAIC giúp tái tạo và tối ưu hóa quy trình làm việc, đảm bảo rằng các hoạt động được thực hiện một cách tối ưu nhất và đạt được kết quả tốt nhất.

chu trình dmaic
DMAIC đóng vai trò cải thiện chất lượng và hiệu suất của tổ chức

DMAIC cung cấp một cách tiếp cận có hệ thống để thu thập, phân tích và sử dụng dữ liệu trong quá trình ra quyết định. Điều này giúp tổ chức xây dựng các giải pháp dựa trên dữ liệu thay vì dựa vào cảm tính, từ đó tăng khả năng đạt được hiệu suất và chất lượng tốt hơn. Phương pháp DMAIC cũng thúc đẩy việc liên tục theo dõi và kiểm soát quy trình sau khi cải tiến được triển khai, đảm bảo sự ổn định và duy trì của sự cải tiến.

Trong thế giới kinh doanh ngày nay, để tồn tại và phát triển, việc tối ưu hóa quy trình và cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ là điều hết sức quan trọng. DMAIC – một công cụ và phương pháp quản lý đắc lực và được áp dụng rộng rãi. Bài viết này đã giúp chúng ta hiểu rõ hơn về phương pháp DMAIC là gì và cách nó hoạt động. Hi vọng rằng những kiến thức này PMS sẽ giúp bạn tạo ra sự cải tiến liên tục và nâng cao hiệu suất cho tổ chức của bạn, đồng thời đạt được chất lượng và sự thành công mà bạn hướng đến.

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *