Chi phí sản xuất chung là gì? Công thức tính & cách phân bổ chi phí SXC

Chi phí sản xuất chung là một khái niệm quan trọng trong quản lý chi phí doanh nghiệp. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về chi phí sản xuất chung là gì và cách phân bổ chi phí này cho các sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể.

chi phí sản xuất chung
Tìm hiểu tất cả thông tin liên quan về chi phí SXC

1. Chi phí sản xuất chung là gì?

Chi phí sản xuất chung bao gồm tất cả các chi phí ngoài, chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và chi phí lao động trực tiếp nhưng vẫn là cần thiết để hỗ trợ quá trình sản xuất sản phẩm trong doanh nghiệp.

Đây là các chi phí mà bạn sẽ phát sinh trong các phòng ban hoặc bộ phận sản xuất của bạn. Chi phí sản xuất chung được chia thành hai loại chính: chi phí SXC cố định và chi phí SXC biến đổi.

> Tìm hiểu: Khái niệm chi phí sản xuất và vai trò đối với Doanh nghiệp

2. Nguyên tắc hạch toán chi phí sản xuất chung

chi phí sản xuất chung bao gồm những gì
Nguyên tắc hạch toán chi phí sản xuất chung

Để hạch toán chi phí SXC trong doanh nghiệp, cần phân loại thành hai loại chính: chi phí sản xuất chung cố định và biến đổi.

 • Khi sản lượng thực tế vượt quá công suất hoạt động bình thường của máy móc/thiết bị, chi phí SXC cố định được tính vào giá thành sản phẩm trong kỳ sản xuất.
 • Nếu sản lượng thực tế thấp hơn công suất hoạt động bình thường của máy móc/thiết bị, chi phí SXC cố định chỉ phân bổ cho từng đơn vị sản phẩm theo mức công suất bình thường. Khoản chi phí SXC không phân bổ được ghi nhận vào giá vốn hàng bán trong kỳ.

Chi phí sản xuất chung biến đổi thường được phân bổ dựa trên chi phí thực tế phát sinh cho từng đơn vị sản phẩm.

3. Phân loại chi phí sản xuất chung

phân bổ chi phí sản xuất chung
Chi phí SXC được chia làm hai loại là cố định và biển đổi

3.1 Chi phí sản xuất chung cố định

Chi phí sản xuất chung cố định là các chi phí mà doanh nghiệp phải trả mà không thay đổi theo mức sản xuất. Điều này có nghĩa là dù bạn sản xuất ít hoặc nhiều sản phẩm, chi phí này vẫn duy trì ở một mức ổn định.

(*) Ví dụ về chi phí SXC cố định có thể bao gồm chi phí thuê mặt bằng sản xuất, lương của nhân viên quản lý sản xuất, chi phí bảo dưỡng thiết bị cố định, hoặc các khoản trả lương cho nhân viên không tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất.

3.2 Chi phí sản xuất chung biến đổi

Chi phí sản xuất chung biến đổi là các chi phí mà doanh nghiệp phải trả và có thể biến đổi tùy theo mức độ sản xuất. Điều này có nghĩa rằng khi bạn sản xuất nhiều sản phẩm hơn, chi phí này tăng và khi sản xuất ít hơn, chi phí này giảm.

(*)Ví dụ về chi phí SXC biến đổi bao gồm chi phí năng lượng sử dụng trong quá trình sản xuất, các khoản trả lương cho nhân viên không tham gia trực tiếp vào sản xuất, chi phí bảo dưỡng thiết bị sản xuất và các chi phí liên quan đến sản xuất như vận chuyển và bao bì.

4. Chi phí sản xuất chung gồm những gì?

chi phí sản xuất chung là gì
Chi phí SXC bao gồm hàng loạt chi phí liên quan đến quá trình cung cấp sản phẩm

Chi phí sản xuất chung bao gồm một loạt các khoản chi phí liên quan đến quá trình sản xuất sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ trong doanh nghiệp. Các loại chi phí này bao gồm:

 1. Chi phí lao động: Bao gồm tiền lương và các khoản trả lương cho công nhân, nhân viên sản xuất, kỹ thuật viên và bất kỳ người lao động nào tham gia vào quá trình sản xuất.
 2. Chi phí nguyên vật liệu: Bao gồm tiền mua nguyên vật liệu và phần mềm cần thiết để sản xuất sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ.
 3. Chi phí máy móc và thiết bị: Bao gồm tiền mua sắm, bảo trì và sửa chữa máy móc, thiết bị và công cụ sử dụng trong quá trình sản xuất.
 4. Chi phí vận chuyển và giao hàng: Bao gồm các chi phí liên quan đến vận chuyển nguyên vật liệu đến cơ sở sản xuất và giao hàng sản phẩm hoặc dịch vụ đến khách hàng.
 5. Chi phí quản lý và hành chính: Bao gồm tiền lương của nhân viên quản lý, chi phí văn phòng và bất kỳ chi phí quản lý hoặc hành chính nào khác.
 6. Chi phí năng lượng và tiện ích: Bao gồm tiền điện, nước, khí đốt và các dịch vụ tiện ích khác liên quan đến hoạt động sản xuất.
 7. Chi phí tài chính: Bao gồm lãi suất và các khoản phí liên quan đến vay vốn hoặc tài chính doanh nghiệp.
 8. Chi phí bảo hiểm và bảo dưỡng: Bao gồm chi phí bảo hiểm cho cơ sở sản xuất và chi phí bảo dưỡng các tài sản cố định.

5. Công thức tính chi phí sản xuất chung 

Công thức tính chi phí sản xuất chung:

Chi phí sản xuất chung = Tổng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp + Tổng chi phí nhân công trực tiếp + Tổng chi phí SXC phát sinh từ đầu đến cuối quá trình sản xuất.

Tìm hiểu: Phương pháp tính giá thành sản xuất

6. Phương pháp phân bổ chi phí sản xuất chung 

công thức tính chi phí sản xuất chung
Chi phí SXC được phân bổ dựa theo nhiều yếu tố khác nhau

Dưới đây là một số phương pháp phân bổ chi phí sản xuất chung phổ biến:

 • Phân bổ dựa trên công suất: Chi phí SXC cố định có thể được phân bổ dựa trên công suất sản xuất bình thường của máy móc hoặc thiết bị. Nếu sản lượng thực tế vượt quá công suất bình thường, chi phí cố định sẽ được phân bổ cho từng đơn vị sản phẩm dựa trên công suất thực tế.
 • Phân bổ dựa trên thời gian: Chi phí sản xuất chung có thể được phân bổ dựa trên thời gian hoặc số giờ sử dụng máy móc và thiết bị. Thời gian sử dụng có thể là một thước đo hợp lý nếu hoạt động sản xuất không biến đổi quá nhiều.
 • Phân bổ dựa trên sản lượng: Chi phí sản xuất chung có thể được phân bổ dựa trên sản lượng thực tế sản xuất. Điều này đặc biệt hiệu quả khi sản lượng biến đổi một cách đáng kể trong các kỳ sản xuất.
 • Phân bổ dựa trên giá trị thực tế: Chi phí SXC cố định có thể được phân bổ dựa trên giá trị thực tế của sản phẩm. Chẳng hạn, sản phẩm có giá trị cao hơn có thể chịu một phần lớn chi phí SXC cố định hơn sản phẩm có giá trị thấp hơn.
 • Phân bổ dựa trên chi phí thực tế: Chi phí SXC biến đổi thường được phân bổ dựa trên chi phí thực tế phát sinh trong quá trình sản xuất từng sản phẩm hoặc dịch vụ.

> Tìm hiểu: Các biện pháp cắt giảm chi phí sản xuất

7. Ví dụ về chi phí sản xuất chung

Ví dụ về chi phí sản xuất chung cho một doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thực phẩm:

Doanh nghiệp B kinh doanh sản xuất thực phẩm trong tháng 9/2022 với các khoản chi phí sau:

 • Mua nguyên liệu thực phẩm: 300.000.000 đồng
 • Mua thêm 5 máy sản xuất thực phẩm mới: 7.000.000 đồng/máy
 • Trả lương và phụ cấp cho 50 công nhân sản xuất: 6.000.000 đồng/nhân viên
 • Tiền điện tháng 9/2022: 10.000.000 đồng

Để tính tổng chi phí SXC:

Chi phí sản xuất = 300.000.000 (nguyên liệu thực phẩm) + 7.000.000 * 5 (máy sản xuất) + 6.000.000 * 50 (lương công nhân sản xuất) + 10.000.000 (tiền điện) = 630.000.000 đồng.

Vậy tổng chi phí sản xuất chung cho tháng 9/2022 của doanh nghiệp B là 630.000.000 đồng.

Chi phí SXC là một yếu tố quan trọng trong tính toán giá thành sản phẩm và quản lý chi phí kinh doanh. Việc hiểu rõ và áp dụng các phương pháp phân bổ Chi phí sản xuất chung một cách hiệu quả có thể giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định thông minh về giá cả, lợi nhuận và tối ưu hóa chi phí. Hy vọng rằng thông tin trong bài viết sẽ hữu ích cho việc quản lý kinh doanh của bạn.